Arbejdsmarkedsråd, råd, der siden 1968 har været nedsat oprindelig for hver amtskommune og for Københavnsområdet med det formål at varetage opgaver i forbindelse med styring af arbejdsmarkedsforholdene i regionen. Rådet består af repræsentanter for organisationer og myndigheder. Indtil 1994 blev rådet benævnt arbejdsmarkedsnævn. Med strukturreformen den 1. januar 2007 ændres de 14 regionale Arbejdsmarkedsråd til fem regionale Arbejdsmarkedsråd.