Arbejdsleder, funktionær på mellemlederniveau, som udfører vejledende, styrende og kontrollerende funktioner, primært i fremstillingssektoren. Den klassiske kontrollerende arbejdslederfunktion er ændret i takt med den teknologiske udvikling og ændringen af arbejdsorganisationer i retning af selvstyrende grupper; dette har mærkbart reduceret den hierarkiske organisationsstruktur. Arbejdsledere er organiseret i Ledernes Hovedorganisation.