arbejdsløshed - statistik

Arbejdsløshed - statistik, Arbejdsløsheden opgøres i de fleste lande efter ILO's retningslinjer; se også arbejdsmarked - statistik. For at indgå i statistikken skal en person være uden beskæftigelse, søge arbejde og være til rådighed for arbejde på det almindelige arbejdsmarked.

De enkelte lande tilpasser ILO's retningslinjer til den nationale situation, men for at kunne sammenligne landene imellem anvendes næsten ensartede regler. Dette gælder f.eks. EU-landene.

Danmarks Statistik offentliggør månedligt tre forskellige tal for arbejdsløsheden: Nettoledigheden, som er det tal, der findes længst tilbage i tid, bruttoledigheden, som i dag er den mest benyttede opgørelse i vurderinger af udviklingen i ledigheden, samt AKU-ledigheden, der er den internationalt mest sammenlignelige opgørelse.

Nettoledigheden opgøres som antallet af jobparate 16-64-årige ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælpslignende ydelse (som f.eks. kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse).

Bruttoledigheden er lig med nettoledigheden plus antallet af jobparate 16-64-årige ledige, der er i en aktiveringsordning som f.eks. opkvalificering eller ansættelse med løntilskud.

Brutto- og nettoledigheden er begge en registerbaseret totaltælling af den ledighed, som registreres i arbejdsløshedskasserne og i de offentlige jobcentre. Tallene omregnes til antal fuldtidspersoner, idet mange af de omfattede personer kun har været ledige i en del af opgørelsesperioden. Opgørelser af denne type kan kun foretages i de få lande, der som de nordiske besidder de nødvendige registerdata.

AKU-ledigheden opgøres derimod ud fra stikprøvebaserede interviews i de løbende Arbejdskraftundersøgelser (AKU), der omfatter ca. 22.000 interviews af 15-74-årige per kvartal. Her opgøres ledigheden som antal personer, der for en given referenceuge angiver, at de er uden beskæftigelse, aktivt har søgt arbejde indenfor de sidste fire uger og kan påbegynde et nyt arbejde indenfor de næste to uger. Der er tale om en EU-harmoniseret opgørelse, som direkte følger ILO’s retningslinjer. Denne opgørelsesmetode er den almindelige i lande udenfor Norden.

I 2016 var nettoledigheden 91.500 fuldtidspersoner (eller 3,5 pct. af arbejdsstyrken). Bruttoledigheden var 112.300 fuldtidspersoner (4,2 pct.), hvilket dækker over, at godt 350.000 personer var berørt af ledighed, og at de i gennemsnit var ledige i knap 1/3 af året. Der var en stor spredning omkring dette gennemsnit: Ca. 90.000 personer var ledige i op til 10 pct. af året, mens godt 40.000 personer var ledige i over 80 pct. af året.

AKU-ledigheden var 186.000 personer (6,3 pct.) i 2016. Når AKU-ledigheden var størst, skyldes det bl.a., at tallet omfatter ledige, herunder f.eks. studerende og pensionister, der angiver, at de er aktivt jobsøgende og klar til at tage et arbejde (evt. på deltid), men som ikke kan modtage dagpenge eller kontanthjælpslignende ydelser som ledige. Desuden omregnes AKU-ledigheden ikke til fuldtidspersoner.

Læs mere om arbejdsløshed.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig