arbejdsløshed - historisk udvikling

Arbejdsløshed - historisk udvikling, Ledighed har også været kendt i tidligere samfund. I landbosamfund før markedsøkonomiens gennemslag eksisterede arbejdsløshed dels i form af sæsonbetinget ledighed blandt landarbejdere, dels i form af underbeskæftigelse i epoker med stærk befolkningstilvækst og dels i form af omstrejfere, vagabonder eller tiggere, dvs. sociale grupper, som var udstødt af de lokale samfund, og som statsmagten i varierende omfang kriminaliserede gennem love og forordninger.

I byerhvervene regulerede lavene tilgangen til håndværksfagene bl.a. for at undgå ledighed, men også her var arbejdsløshed en tilbagevendende erfaring især for håndværkere og daglejere i byggefagene. Arbejdsløshedens omfang i ældre tid lader sig ikke bestemme nøjagtigt, men fra et spinkelt kildemateriale ses det, at den i forbindelse med kriser har været betydelig.

Industrialiseringen i England fra slutningen af 1700-t. skabte mange arbejdspladser bl.a for kvinder og børn, men den indebar samtidig en udstødelse af en række fag, hvis produktion blev overtaget af maskinerne. Industrikapitalismen skabte det, som Karl Marx kaldte den "industrielle reservearmé", et permanent lag af ledig arbejdskraft.

Det samme kendes i Danmark, om end i mindre målestok. Det kan fra ikke-statistiske kilder udledes, at der i forbindelse med krisen efter 1813 har været stor ledighed; ligeledes i slutningen af 1840'erne, i midten af 1850'erne og igen fra midten af 1870'erne til begyndelsen af 1890'erne.

Fra ca. 1900 påbegyndte fagforeningerne indsamling af statistisk materiale om arbejdsløsheden. Fra 1910 overtog det offentlige bearbejdningen af materialet, og arbejdsløshedsstatistikken anses herefter for at være ganske pålidelig.

Indtil etableringen af arbejdsløshedskasserne var ledighed identisk med berøvelse af eksistensgrundlaget for den enkelte og hans/hendes familie eller med underlæggelse under fattighjælpssystemet. Indførelsen af a-kasser har gradvis ændret dette, men indtil 1960'erne var arbejdsløshed ensbetydende med social nød, og selvom dagpengene siden hen har sikret en tålelig eksistens, indebærer den dog altid alvorlige sociale og menneskelige omkostninger.

Læs videre om arbejdsløshedsstatistik eller læs om arbejdsløshed generelt..

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig