Arbejdskraftens fri bevægelighed, fri passage og adgang til fri erhvervsudøvelse over grænserne for borgerne i EUs medlemslande. Den fri passage gjaldt i Romtraktaten især erhvervsudøvelse, men omfatter ved Maastrichttraktaten også studenter, pensionister mv.