Arbejdshest, hesterace fremavlet med henblik på bl.a. at trække redskaber, vogne eller møller eller til fx krigs- og polititjeneste. Eksempler er svære racer som belgier, jysk hest og shire eller friser, der tidl. blev brugt som krigshest.