arbejdsgiver

Artikelstart

Arbejdsgiver, fysisk eller juridisk person, som ansætter en eller flere lønmodtagere til imod betaling at udføre arbejde. Arbejdsgiverens ledelsesret indebærer en ret til at ansætte og afskedige medarbejdere, fastsætte regler fx om arbejdstider og arbejdets udførelse, ordensforskrifter og kontrolforanstaltninger. Ledelsesretten kan dog være begrænset af regler i overenskomster eller i lovgivningen, fx regler om, at en afskedigelse skal være sagligt begrundet. Arbejdsgiveren har endvidere den såkaldte tolkningsret, som indebærer, at medarbejderne skal følge arbejdsgiverens fortolkning af overenskomsten, indtil uenighed herom er afgjort af retten.

For at en arbejdsgiver kan blive erstatningsansvarlig for de ansattes skadegørende handlinger, skal der foreligge en arbejdsaftale, hvorefter den ansatte er undergivet arbejdsgiverens instruktionsmyndighed, og skaden skal være forvoldt i forbindelse med tjenesteforholdet. Endvidere skal den ansatte have forvoldt skaden forsætligt eller uagtsomt, se culpa; se også erstatningsansvar.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig