Arbejdsetik, en del af socialetikken. Arbejdsetik drøfter arbejdets mening og opstiller etiske principper bl.a. for en retfærdig organisering af arbejdet. Se også arbejde.