arabisk translitteration

Arabisk translitteration er gengivelsen af det arabiske skriftsprog med et andet skriftsprog (og omvendt). Når det arabiske skriftsprog skal gengives med det latinske alfabet, kræver det anvendelse af lydskrifttegn eller diakritiske tegn for at blive helt nøjagtigt.

I danske aviser og skønlitteratur skrives det ustemte faryngale /h/ som almindeligt h, og det stemte faryngale ayn samt strubelukkelyden alif udelades helt. Ved dentalerne /s/, /d/, /t/ og /ð/ skelnes der ikke mellem den udtale, vi kender fra dansk, og en emfatisk eller faryngaliseret. Ligeledes skelnes der ikke mellem lange og korte vokaler.

De arabiske tegn skifter form, alt efter om de står først i et ord, midt i et ord eller sidst i et ord. Tegnene er her vist, som de ser ud sidst i et ord eller fritstående. Her ses et eksempel på hvorledes det arabiske alfabet kan translittereres.

navn translitteration bogstav
alif ا
ba b ب
ta t ت
tha th ث
jim j ج
ha h ح
kha kh خ
dal d د
dhal dh ذ
ra r ر
zay z ز
sin s س
shin sh ش
sad s ص
dad d ض
ta t ط
za z ظ
ayn ع
ghayn gh غ
fa f ڧ
qaf q ق
kaf k ك
lam l ل
mim m م
nun n ن
ha h ه
waw w و
ya y ي

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig