Apropos, 1 mens vi taler om …; i forbigående sagt. 2 hvad der er belejligt; i tilknytning til; indskudt bemærkning. 3 rette øjeblik; belejlig.