Apriorisk, (af lat.), uafhængig af erfaringen; det modsatte af aposteriorisk.