Appropriation, (af lat. appropriatio), tilegnelse.