Approksimativ, (af lat. approximativus), tilnærmelsesvis.