Appresorie, tilfæstningscelle, som svampe kan anlægge mod en plantes cellevægge. Den forekommer hos mange symbiotiske svampe, der lever tæt sammen med planteværter, fx bladskimmel, meldug, sækdug, og rust. Fra appresorien dannes en tyndere hyfe, der trænger gennem værtsplantens yderste celler. Der kan også dannes næringsopsugende celler, haustorier; det symbiotiske forhold bliver da ofte parasitisk, idet svampen snylter på planten.