Appreciation, (fr. appréciation), værdsættelse; vurdering.