Apposition, (af lat. appositio af ad- og ponere 'sætte'), grammatisk betegnelse for visse adled, der er efterstillet kerneledet i et syntagme, og som udbygger eller forklarer dette. Et typisk eksempel er andet led i nominale sammenstillinger af typen "min gode nabo, Jens" og "Andreas, bagerens yngste søn". Ofte er en apposition et parentetisk indskud og markeres da med komma eller anden tegnsætning.