Apportindskud, indskud i et aktie- eller anpartsselskab af andre værdier end kontanter ved selskabets stiftelse eller ved kapitalforhøjelse. For at sikre, at selskabskapitalen er til stede i det angivne omfang, skal apportindskud i et aktieselskab underkastes en uvildig vurdering, idet dette er en betingelse for, at selskabet kan registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.