Apponatur, (lat., af apponere sætte ved siden af, af ad- + ponere anbringe), man føje til (på recepter o.l.).