At applikere betyder at udføre applikationsbroderi.