Applaudere, (fr. applaudir, af lat. applaudere tilklappe, af ad- + plaudere klappe), bifalde ved håndklap.