Appellanter, den gruppe af jansenister, der protesterede mod fordømmelsen af Pasquier Quesnel i bullen Unigenitus, 1713; jf. jansenisme.