Appellanter, inden for retsplejen er en appellant en person, der indbringer en retsafgørelse for en et trin højere domstol, se retsmidler.