Apparent, (af lat. apparens, apparentis, af apparere 'komme til syne'), tilsyneladende; som kan iagttages.