Apotomé, (gr. afsnit, af apo- + temnein skære), del af en tone; kromatisk halvtone.