Apotema er i ældre matematik den vinkelrette afstand fra midtpunktet i en regulær polygon til en side. Den er således lig med radius i polygonens indskrevne cirkel. I en regulær pyramide betegner apotema højden i en sideflade.