Apostolsk, apostolisk relation til Jesu apostle, bygger på apostlenes lære, jf. Det Nye Testamente. Apostolsk er ét af kirkens kendetegn og anvendes også om det kirkelige arbejde.