Apostelakter er en række apokryfe skrifter, der beretter om de enkelte apostles liv, missions- og forkyndervirksomhed. De er ofte skrevet med et legendeagtigt præg; undertiden er de mere eller mindre sekteriske. Blandt de vigtigste er de såkaldte Andreas-, Paulus-, Peters-, Thomas- og Johannesakter.