Apoplast, (af gr. apo- 'væk' og plastes 'en, der former'), i botanikken et netværk, dannet af cellevægge og cellemellemrum, der kan transportere opløste stoffer (apoplasttransport). Findes bl.a. i træers ved.