Apophyllit, (af gr. apo- og phyllit, af phyllon 'blad' og -it), farveløst mineral med glasglans, hårdhed 5 og massefylde 2,3 g/cm3. Apophyllit, der er et phyllosilikat, krystalliserer tetragonalt i prismatiske krystaller med kvadratisk tværsnit. Formlen for apophyllit er KCa4[F,(Si4O10)]2∙8H2O. Mineralet findes i de færøske, islandske og grønlandske basalter, hvor det er dannet ved temperaturer på under 200 °C sammen med calcit og zeolitter.