Apomorfi, (gr., af apo- og -morfi 'bort fra (den tidligere) form'), specialiseret eller afledt karakter hos en gruppe organismer; se taksonomi.