Apollinaris, oprindelig navn på mineralvand fra naturlig kilde ved Apollinarisberg. Navnet er senere brugt af mange fabrikanter som betegnelse for industrielt fremstillet, kulsyreholdigt, mineralvand af "dansk-vand"-typen med en pH på 5. Se også sodavand.