Apokryf, (af gr. apokryfos 'hemmelig, skjult', af apo- + kryptein skjule), 1 (sb.), gammel- eller nytesamenteligt bibelskrift, som kirken ikke regner med blandt de egentlige kanoniske skrifter. Se også apokryfer. 2 (adj.) uægte; omtvistet; det samme som apokryfisk.