Apografon, (gr., af apo- + grafein skrive, tegne), kopi af et dokument el. maleri.