Apogæum, (lat., af gr. apogeion, af apo- og ge 'jord'), det punkt i Månens eller i en kunstig satellits elliptiske bane, der ligger længst fra Jorden. Apogæum ligger modsat perigæum.