Apofoni, (gr. apo- + -foni), inden for grammatik vokalvekslen; skifte mellem forskelligt udviklede vokaler inden for et ords bøjning (fx fr. mourirje meurs).