Apodyterion, omklædningsrummet i græske og romerske badeanlæg, se termer.