Apodiktisk, (af gr. apodeiknynai påvise, godtgøre med begrundelser), overbevisende; klar; uimodsigelig.