Apnoe, (gr. a- + pnoe åndedræt), mangel på åndedræt.