Apitong, den filippinske betegnelse for veddet af forskellige lette til middeltunge træarter af slægten Dipterocarpus, se yang.