Apertur, (lat. apertura 'åbning' af aperire 'åbne'), 1 i optikken bredden af det bredeste lysstrålebundt, som accepteres af et optisk system. For en enkelt linse eller et hulspejl er det lig med diameteren. I sammensatte linse- eller spejlsystemer, fx i fotoapparater og kikkerter, er størrelsen bestemt af en blænder. Ved åbningsforholdet, den relative apertur (f-tallet), for en fotografisk linse forstås forholdet mellem brændvidde og apertur. 2 i antenneteknikken en tilsyneladende eller virkelig åbning, som afgrænser de radiobølger, der kan udsendes eller opfanges af en antenne. Se også radar.