Aperçu, (fr., af apercevoir bemærke), oversigt; kort fremstilling.