Apagogi, (af gr. apo- + agein føre), bevis for en sætnings rigtighed af den modsattes urimelighed.