Apædeusi, (af gr. a- + paideuein undervise, af pais, paidos barn, dreng), mangel på undervisning; uvidenhed.