Anvisning, dokument, hvori udstederen (assignanten) anmoder en tredje person (assignaten) om at udbetale dokumentets indehaver (assignataren) en bestemt sum penge. Som eksempel kan nævnes en check, hvor udstederen anmoder tredjeperson (banken) om at udbetale checkens indehaver en bestemt sum penge. I modsætning til et gældsbrev er en anvisning ikke en skylderklæring.