Anvil, instrument til studier af materialer under høje hydrostatiske tryk. Anvil består af bl.a. en diamant, der er specialslebet til at kunne modstå høje tryk og samtidig overføre disse til et prøveemne. Hydrostatiske tryk på 2 mio. bar (ca. 200 GPa) opnås rutinemæssigt. Ved sådanne tryk er brint et fast krystallinsk stof, og metallers rumfang er reduceret med op til 50%, svarende til en reduktion af afstanden mellem atomerne på 10-15%. Ved øget tryk observeres hurtige og kraftige volumenændringer, svarende til faseovergange. Røntgendiffraktion og optiske metoder benyttes til studier af stof under disse høje tryk.