Antropozoisk formation, (af gr. antropo- + zoon 'levende væsen'), inden for geologi jordlag, i hvilke der er fundet menneskerester.