Antropocentrisme, (af gr. anthropos 'menneske' og lat. centrum 'midtpunkt' og -isme), begreb, der dækker den traditionelle forestilling om, at den menneskelige organisme er formålet for den biologiske udvikling — eller evt. for hele verdensudviklingen — og derfor er principielt forskellig fra enhver anden organisme. Modsætningen til antropocentrisme er en opfattelse af mennesket i kosmisk perspektiv, dvs. mennesket set som en ubetydelig del af det umådelige kosmos. Også de traditionelle etiske opfattelser, ifølge hvilke mennesket kun har pligter over for sig selv, over for andre mennesker og evt. over for en eller flere guder, men hverken over for naturen eller kulturarven, er former for antropocentrisme. Se også antropomorfisme.