Antonomasi, (af gr. ant- + onoma navn), benævnelse af en person eller ting ved et andet ord eller udtryk end navnet.