Antografi, (gr. anto- + -grafi), blomsterskrift; blomstersprog.