Antizionisme er fjendtlighed over for zionismens politisk-ideologiske handlinger og ideal.